Preu Lliure

La filosofia del projecte ens porta a buscar mecanismes que promocionin una relació sana amb els diners per tal de poder finançar L’art du Soleil.

Per una banda, volem allunyar-nos de tot el que suposi un significat comercial del projecte; no volem viure immersos en la lògica del diner actual, que promociona l’individualisme i la competència.

Per altra banda, tampoc volem defugir del diner, doncs seria un acte d’inconsciència front a la realitat actual.

Des d’aquesta doble perspectiva ens posem en acció. A la vegada que anem teixint i creant altres mecanismes per l’intercanvi entre les persones, també apostem pels intercanvis amb preu lliure!

Preu lliure no és sinònim de gratuït; és posar en pràctica el suport mutu.

Amb el preu lliure hi ha la intenció de que les dues parts siguin partícips en l’intercanvi. Per una part exposar el cost del servei/producte, (treball humà + matèries primeres) i per l’altra decidir el preu (cost + benefici +/- possibilitats personals) del servei o producte.

Implica una noció de responsabilitat individual. No es tractar de prendre, sinó de participar cadascú amb les seues possibilitats per tal de garantir que el producte pugui continuar essent ofert a tot el col·lectiu de forma lliure.

Implica també el saber-se valorar a un mateix. No es tracta d’oferir gratuïtament, sinó d’exposar de forma clara i concisa els costos del que s’està fent, així com la possible negació a l’intercanvi si no es veu respectada la reciprocitat d’aquest.

Perquè no volem que els diners siguin un criteri de selecció com acostuma a passar al sistema capitalista… Preu Lliure.

 

Comparteix mitjançant:Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter