Els cicles naturals

A bord del camió s’integra el cicle de l’aigua. És a dir tota l’aigua està conceptualitzada en un cicle tancat. La mateixa aigua per rentar els plants es depura mitjançant plantes, és potabilitzar mitjançant un filtre d’osmosi inversa i potseriorment es dinamitza per beure-la.

cicle de l'aigua

  1. Recuperació de les aigües pluvials de la superfície de les teulades. L’aigua s’emmagatzema directament o després d’una primer filtratge.

  2. Recuperació de l’aigua del riu. Aquesta disponibilitat o no dependrà sempre del lloc on es trobi la caravana. Si tenim un riu pròxim podem utilitzar diferents tècniques per bombar l’aigua del riu com per exemple la bomba d’ariet. (A)

  1. L’emmagatzematge és necessari per un ús a posteriori; aquest pot ser en un recipient de plàstic, metàl·lic o de terra, però preferiblement de vidre (B). L’oxigenació de l’aigua permet guardar al màxim la qualitat de l’aigua.

  2. Els mecanismes de potabilització permeten disposar d’aigua potable i així cuidar la salut del nostre cos. Avui en dia hi ha una gran ventall de possibilitats. Es pot fer amb sistemes purs i simples, i/o amb processos de dinamització i energització de l’aigua (C). També es pot procedir a la destil·lació d’aigües contaminades mitjançant un destil·lador solar(D), o amb una olla a pressió creant aigua pura.

El cilindre-parabòlic (E) és un exemple d’un sistema polivalent, el podem utilizar en els diferents camps: fabricació d’aigua calenta, electricitat, aire comprimit, potabilitzar, etc. Una cuina econòmica és un bon complement pels mateixos usos però a partir de la biomassa coma font d’energia (F).

  1. L’obtenció d’aigua calenta. Existeixen molts mètodes per a tal, des dels més rudimentaris als més perfeccionats. La manguera negra enroscada o el bidó al sol poden ser suficients, si la seua disposició és pràctica. Utilitzar la concentració solar o un emmagatzematge aïllat tèrmicament és interessant per a reduïr la dependència amb la temperatura exterior.

  2. L’ús. Bona dutxa, i salut!

  3. La neteja de les aigües utilitzades quan surten de la pica, la dutxa és molt important des del punt de vista de l’autonomia i l’equilibri natural. De camí en la nostra autonomia personal és vital no oblidar-ho i veure i comprendre tot el cicle natural integral. La fitodepuració a emissió zero (G) és una bona resposta a aquests criteris, gràcies a les plantes depuratives i antisèptiques que trobem en una bassa que permet l’evaporació de l’aigua depurada.

  4. L’evaporació i re-potabilització tanquen el cicle! L’evaporació augmenta la humitat de l’aire ambient, i redueix així el risc d’incendi. La re-condensació (núvols), i després la pluja, que es recull un altre cop. Les aigües sortint de la fitodepuració poden ser també re-potabilitzades per un cicle curt, i economitzar l’ús d’aigua.

Imatge guai roig

Comparteix mitjançant:Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter